شرکت حمل و نقل بین المللی آریا ترابر راد ( ایریت ) در سال 1364 با نام  شرکت حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران  تاسیس گردید و در راستای سیاست گذاری های دولت جمهوری اسلامی ایران و بمنظور خصوصی سازی شرکت های دولتی در سال 1386 به بخش خصوصی واگذار گردید و متعاقب آن در سال 1394 نام شرکت به شرکت حمل و نقل بین المللی آریا ترابر راد تغییر یافت. این شرکت در جهت توسعه و اهداف عالیه قدم در ادامه مسیری نهاد که ا ز سه دهه قبل جریان داشته و با کسب تجربیات در کنار ایده های جدید به همراه طرح های توسعه بازرگانی ، تلاش در پیاده نمودن نیاز بازرگانان و تجار نموده اند .
اعتماد و اطمینان سازمانهای بزرگ تجاری اقتصادی بین المللی به این شرکت معتبر ایرانی امنیت کالای شما را در حمل بین المللی تضمین مینماید.

خدمات شرکت :   داخلی بین المللی
آمار بازدیدکنندگان: 315591 نفر